Šių metų I ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 920 ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 256,70 t galvijienos skerdenų. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2019 m. I ketvirtį sudarė tik 2,50 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 135,10 EUR/100 kg (be PVM) ir buvo 14,08 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 279,02 kg.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, padidėjo 86,86 proc.