Šių metų I ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 16,72 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 40,21 proc., kviečiai – 30,35 proc., grikiai – 9,77 proc., žirniai – 9,36 proc., pupos – 5,15 proc., kvietrugiai – 2,33 proc., rugiai – 1,45 proc., miežiai – 1,22 proc. Ekologiški grūdai sudarė 7,13 proc. visų supirktų 2019 m. I ketvirtį grūdų Lietuvoje. Ekologiškų pupų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 5,51 proc. didesnė nei įprastinių pupų, kvietrugių – 34,56 proc., kviečių – 42,66 proc., grikių – 43,48 proc., rugių – 58,24 proc., avižų – 63,39 proc., miežių – 67,33 proc., žirnių – 79,37 proc., kukurūzų – 84,49 proc.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, padidėjo 66,23 proc. ir sudarė 43,09 tūkst. t. Ekologiškos avižos analizuojamu laikotarpiu sudarė 38,04 proc. ekologiškų grūdų eksporto, kviečiai – 29,01 proc., žirniai – 15,67 proc., pupos – 5,41 proc., kvietrugiai – 5,23 proc., grikiai – 4,01 proc., rugiai – 1,54 proc., miežiai – 0,99 proc. Šių metų I ketvirtį buvo perdirbta tik 825,02 t ekologiškų grūdų, o kovo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje buvo 16,00 proc. mažesnės nei 2018 m. kovo mėn. pabaigoje ir sudarė 39,23 tūkst. t.
Ekologiškų grūdų importas 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, padidėjo daugiau nei keturis kartus. Daugiausia importuota į Lietuvą ekologiškų avižų, žirnių ir kviečių.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, padidėjo 34,56 proc.