2019 m. balandžio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 79,49 tūkst. kiaulių – 28,91 proc. daugiau nei 2018 m. balandžio mėn. Kiaulių, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, buvo 30,27 proc. daugiau nei 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2019 m. balandžio mėn. sudarė 97 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2018 m. balandžio mėn. 95 proc. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 6,19 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 27,32 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2019 m. balandžio mėn. kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 168,22 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 13,94 proc. didesnė nei 2018 m. balandžio mėn. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje ir ES šalyse 2019 m. balandžio mėn. didėjo, išskyrus Kiprą ir Didžiąją Britaniją. Lietuvoje 2019 m. balandžio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 164,48 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 12,70 proc. aukštesnė nei 2018 m. balandžio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 166,24 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 15,66 proc. aukštesnė nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, taip pat 1,07 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai kiaulės buvo superkamos Lenkijoje (vidutiniškai 175,44 EUR/100kg skerdenų), šiek tiek pigiau Latvijoje (169,61 EUR/100kg skerdenų) ir pigiausiai Estijoje (149,32 EUR/100kg skerdenų).
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 123,70 EUR/100 kg – buvo 13,93 proc. aukštesnė nei 2018 m. balandžio mėn. (108,58 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus pabrango 12,97 proc., antros (106–115 kg) – 15,20 proc., trečios (116–140 kg) – 16,53 proc., o paršavedžių sumažėjo – 11,30 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos didėjo