2019 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse buvo paskersta 7,00 proc. mažiau avių (iš viso 2,034 tūkst. vnt.). Iš to skaičiaus 73,50 proc. avių buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu mažėjo tiek ėriukų, tiek ir avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai, atitinkamai 3,22 proc. (iki 722 vnt.) ir 8,95 proc. (iki 1,312 tūkst. vnt.). Kaip ir įprasta, daugiausia buvo paskersta avių (vyresnių kaip 12 mėn.) – jų skerdimai sudarė 64,50 proc. nuo visų avių skerdimų skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 5,68 proc. ir sudarė 38,69 t.
2019 m. sausio–balandžio mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 447,88 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 144,04 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 5,19 proc. mažesnė, bet 18,32 proc. didesnė kaina nei 2018 m. analogišku laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Lietuvos įmonėse ir toliau mažėja avių skerdimai