2019 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, ES eksportavo 9,2 proc. daugiau kiaulienos (iš viso 1,110 mln. t). Kinija ir toliau išlieka pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi, į kurią šių metų I ketvirtį ES kiaulienos eksportas sudarė apie 40,9 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio (iš viso 454,216 tūkst. t). Kitos pagrindinės ES kiaulienos eksporto šalys buvo Japonija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė 10,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio, Pietų Korėja – 7,4 proc., Filipinai – 6,9 proc. ir Honkongas – 5,4 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio. Analizuojamu laikotarpiu ES šalys labiausiai padidino kiaulienos eksportą į Kiniją – 25,9 proc., Japoniją – 3,8 proc. (iki 120,184 tūkst. t), Filipinus – 6,8 proc. (iki 76,601 tūkst. t). Reikėtų paminėti, kad labai išaugo ES kiaulienos eksportas į Vietnamą apie 90 proc. (iš viso 23,093 tūkst. t), kuriame po afrikinio kiaulių maro išaugo kiaulienos paklausa.
2019 m. I ketvirtį ES kiaulienos eksportas sumažėjo į Pietų Korėją – 15,8 proc. (iki 82,509 tūkst. t), Honkongą – 15,5 proc. (iki 60,122 tūkst. t) ir JAV – 9,5 proc. (iki 44,306 tūkst. t). Į kitas šalis ES eksportavo 272,561 tūkst. t kiaulienos.
ES ir toliau išlieka pagrindine kiaulienos ir kiaulienos produktų eksportuotoja pasaulyje, antroje vietoje išlieka JAV.

Šaltinis: EK
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2019 m. I ketvirtį padidėjo ES kiaulienos eksportas