Analizuojamu laikotarpiu šalies skerdyklose buvo paskersta 379,78 tūkst. kiaulių – 14,25 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota
18,63 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laiko-tarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2019 m. sausio–gegužės mėn. sudarė 97 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 95 proc. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 29,88 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 13,91 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2019 m. sausio–gegužės mėn. kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 147,27 EUR/100 kg ir buvo 1,95 proc. didesnė nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. Reprezentacinė E klasės skerdenų supirkimo vidutinė kaina sudarė 145,06 EUR/100 kg ir buvo 1,57 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 150,18 EUR/100 kg ir buvo 5,94 proc. aukštesnė nei 2018 m. atitinkamu laiko-tarpiu, taip pat 3,53 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai kiauliena buvo superkama Latvijoje (vidutiniškai po 150,17 EUR/100 kg skerdenų), šiek tiek pigiau Lenkijoje (po 148,64 EUR/100 kg skerdenų) ir Estijoje (po 148,41 EUR/100 kg skerdenų).
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 108,71 EUR/100 kg – buvo 2,40 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–gegužės mėn. (106,16 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 2,66 proc., antros (106–115 kg) – 2,72 proc., trečios (116–140 kg) – 2,06 proc., o paršavedžių – sumažėjo 4,84 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) ir EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo