2019 m. birželo mėn. atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2019–2020 m. kviečių pasiūlos prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, padidinta 4,93 mln. t (iki 1 057,40 mln. t). Kviečių pradinės atsargos pasaulyje analizuojamu laikotarpiu padidintos 1,59 mln. t, o derliaus prognozė –3,34 mln. t. Indijoje kviečių derliaus prognozė padidinta 1,2 mln. t, o Rusijoje ir Ukrainoje dėl palankių meteorologinių sąlygų – po 1 mln. t.
USDA duomenimis, kviečių eksportas pasau-lyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 185,40 mln. t, tai būtų 0,80 mln. t daugiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį ir 9,74 mln. t daugiau negu 2018–2019 m. Kviečių eksporto prognozė 2019–2020 m. dėl prognozuojamo didesnio kviečių derliaus padidinta Rusijoje (1 mln. t) ir Ukrainoje (0,5 mln. t). Rusijoje grūdų eksportas analizuojamu laikotarpiu gali sudaryti 37 mln. t, o Ukrainoje – 19,5 mln. t. Minėtų šalių eksporto padidėjimas turėtų daugiau nei kompensuoti prognozuojamą 0,5 mln. t ES šalių kviečių eksporto sumažėjimą.
Kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje dėl laukiamo didesnio jų sunaudojimo maistui ir pašarams analizuojamu laikotarpiu padidinta 3,60 mln. t (iki 763,06 mln. t). Dėl didesnės kviečių pasiūlos nei jų sunaudojimo padidėjimo kviečių atsargos pasaulyje 2019–2020 derliaus metų pabaigoje padidintos 1,33 mln. t (iki 294,34 mln. t).
USDA naujausios prognozės duomenimis, 2019–2020 m. rapsų derliaus prognozė pasaulyje turėtų sudaryti 74,80 mln. t, o tai būtų 2,0 mln. t arba 2,75 proc. daugiau nei 2018–2019 m. Rekordiniu derliumi ir toliau turėtų išlikti rapsų derlius buvęs 2017–2018 m. (74,91 mln. t).
USDA prognozuoja, kad rapsų derlius turėtų padidėti Australijoje, Kinijoje ir Ukrainoje. Pagrindinis pasaulinis rapsų eksportuotojas – Kanada turėtų gauti tokį patį rapsų derlių, o Indijoje, Europos Sąjungoje ir JAV derliaus apimtys gali būti mažesnės.
Rapsų sunaudojimo prognozė pasaulyje analizuojamu laikotarpiu šiek tiek turėtų padidėti (iki 72,39 mln. t). Paskutinės prognozės duomenimis pasaulinis rapsų sunaudojimas 2018–2019 m. sudarys 71,89 mln. t.
Rapsų eksporto prognozė 2019–2020 m. pasaulyje turėtų sudaryti 16,92 mln. t. Ukrainos rapsų eksportas 2019–2020 m. gali sudaryti 3,5 mln. t (2018–2019 m. buvo 1 mln. t daugiau). Numatoma, kad 2019–2020 m. eksporto iš Austra-lijos didėjimas gali būti ne toks reikšmingas – sieks 2,3 mln. t, t. y. 400 tūkst. t daugiau nei 2018–2019 m. Nepaisant to, Kanada turėtų išlaikyti pagrindinio rapsų eksportuotojo vaidmenį t. y. 10,1 mln. t, o tai būtų 500 tūkst. t mažiau nei 2018–2019 m.
USDA duomenimis, 2019–2020 m pasaulyje prognozuojamas 16,07 mln. t rapsų importas. Pagrindiniais rapsų importuotojais turėtų išlikti ES šalys (4,8 mln. t), Kinija (4,1 mln. t) ir Japonija (2,49 mln. t) – t. y. rapsų importas į šias šalis padidėtų atitinkamai 6,7 proc., 2,5 proc. ir 1,4 proc.
Rapsų atsargos pasaulyje 2019–2020 derliaus metų pabaigoje turėtų sudaryti 9,23 mln. t ir tai būtų 1,57 mln. t arba 20,45 proc. didesnės atsargos negu 2018–2019 m.

Šaltiniai: USDA ir Oil World

USDA padidino kviečių ir rapsų derliaus prognozę pasaulyje