2019 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 14,95 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 18,00 proc. daugiau galvijienos skerdenų. Palyginti su 2018 m. gegužės mėn., skerdimų skaičius padidėjo 20,59 proc. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 291,46 kg ir buvo 2,65 proc. didesnis nei balandžio mėn. Šių metų gegužės mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė tik 1,77 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. 2019 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 134,26 EUR/100 kg (be PVM).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje padidėjo