Sertifikacijos įstaigos Ekoagros duomenis, 2018 m. Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo auginami 57,884 tūkst. galvijų, iš kurių melžiamos karvės sudarė 24,94 proc. Palyginti su 2017 m., ekologiškai auginamų galvijų skaičius Lietuvoje padidėjo 1,07 proc, o palyginti su 2014 m., – net 64,07 proc.
Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose praėjusiais metais, palyginti su 2017 m., sertifikuotų paukščių skaičius padidėjo 24,33 proc. ir sudarė 16,719 tūkst. vnt. Palyginti su 2014 m., ekologiškai auginamų paukščių skaičius išaugo beveik tris kartus. 2018 m. vištos dedeklės sudarė 77,46 proc. visų sertifikuotų paukščių. Sertifikuotų galvijų ir paukščių skaičiaus didėjimą lėmė naujų įmonių/ūkių sertifikavimas bei ekologiškos mėsos ir kiaušinių didėjanti paklausa.
Praėjusiais metais, palyginti su 2017 m., Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo mažiau auginama avių (9,99 proc.) ir jos sudarė 24,158 tūkst vnt., o ožkų auginama 0,57 proc. daugiau (1,06 tūkst vnt.). Tačiau palyginti su 2014 m., avių auginimas padidėjo 19,26 proc., ožkų – 19,91 proc.
Sertifikacijos įmonės Ekoagros duomenimis, Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose 2018 m., palyginti su 2017 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius padidėjo 26,79 proc. ir sudarė 142 vnt. Tačiau palyginti su 2014 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius sumažėjo 44,53 proc.
2018 m., kaip ir 2017 m., Lietuvoje nebuvo sertifikuota nei vieno triušio.

Šaltinis: Ekoagros
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Sertifikuotuose Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose auginamų galvijų ir paukščių skaičius 2018 m. padidėjo