Šių metų I pusmetį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 29,46 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 31,70 proc., kviečiai – 26,17 proc., žirniai – 18,61 proc., grikiai – 11,34 proc., pupos – 5,46 proc., miežiai – 3,09 proc., kvietrugiai – 1,82 proc., rugiai – 1,01 proc., kukurūzai – 0,72 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. I pusmetį, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 34,00 proc. Ekologiški grūdai sudarė 6,72 proc. visų supirktų iš Lietuvos augintojų grūdų. Ekologiškų pupų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 14,78 proc. didesnė nei įprastinių pupų, kvietrugių – 30,98 proc., grikių – 35,12 proc., kviečių – 40,74 proc., avižų – 56,22 proc., rugių – 60,50 proc., miežių – 69,54 proc., žirnių – 80,69 proc., kukurūzų – 81,63 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus. Šių metų I pusmetį ekologiškus grūdus pirko 34 sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. I pusmetį, palyginti su 2018 m. I pusmečiu, padidėjo 49,93 proc. ir sudarė 74,56 tūkst. t, o jų importas į Lietuvą padidėjo daugiau nei 6 kartus. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų avižų, kurios sudarė 39,93 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiški kviečiai sudarė 23,79 proc. ekologiškų grūdų eksporto, žirniai – 19,44 proc., pupos – 5,71 proc., grikiai – 4,44 proc., kvietrugiai – 3,09 proc., rugiai – 2,22 proc., miežiai – 1,29 proc. 2019 m. analizuojamu laikotarpiu buvo perdirbta 2 013,91 t ekologiškų grūdų. 2017 m. birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė tik 3,28 tūkst. t., o 2018 m. – 19,45 tūkst. t, o 2019 m. – net 21,58 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2019 m. birželio mėn. pabaigoje sertifikuotos įmonės dar turėjo nemažai praėjusio derliaus ekologiškų grūdų atsargų