Šių metų liepos mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš augintojų supirko 33,76 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 84,12 proc., žirniai – 7,01 proc., miežiai – 2,24 proc., avižos – 2,13 proc., rugiai – 1,61 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. liepos mėn., palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 77,22 proc. Ekologiški grūdai sudarė 3,27 proc. visų supirktų iš Lietuvos augintojų grūdų. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 17,45 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, pupų – 54,56 proc., rugių – 57,21 proc., grikių – 64,83 proc., kviečių – 65,73 proc., avižų – 99,05 proc., o miežių, žirnių ir rapsų – daugiau nei du kartus.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. liepos mėn., palyginti su praėjusių metų liepos mėn., sumažėjo 16,75 proc. ir sudarė 6,38 tūkst. t. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų avižų, kurios sudarė 54,38 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiški kviečiai sudarė 27,48 proc. ekologiškų grūdų eksporto, grikiai – 7,66 proc., rugiai – 4,59 proc., žirniai – 2,42 proc., pupos – 1,87 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo perdirbta tik 232,38 t ekologiškų grūdų. 2019 m. liepos mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 47,17 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2019 m. liepos mėn. padidėjo ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų