Šių metų pradžioje vidutinė ES galvijų supirkimo kaina buvo gan stabili ir sudarė 340 EUR/100 kg skerdenų. Gegužės mėn. supirkimo kaina padidėjo apie 1 proc. (iki 343,16 EUR/100 kg) skerdenų ir ėmė mažėti: birželio mėn. siekė 336,73 EUR/100 kg skerdenų, liepos mėn. – 329,75 EUR/100 kg skerdenų, rugpjūčio mėn. – 327,85 EUR/100 kg skerdenų. Panaši situacija stebima Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. Tiesa, 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., Lietuvoje ir Lenkijoje vidutinė galvijų supirkimo kaina nežymiai padidėjo, atitinkamai 0,4 ir 2,63 proc., o Estijoje bei Latvijoje kaina mažėjo atitinkamai 0,17 ir 1,93 proc. Rugpjūčio mėn. vidutinė ES galvijų supirkimo kaina buvo 58 proc. didesnė nei Latvijoje, 34 proc. – nei Estijoje, 32,5 proc. – nei Lietuvoje bei 17,5 proc. – nei Lenkijoje.
*vidutinės kaina apskaičiuota iš: A kat. – U2, U3, R2, R3, O2, O3 klasių; B kat. – R3 klasės; D kat. – R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3 klasių; E kat. – U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4 klasių; Z kat. – U2, U3, R2, R3, O2, O3 klasių.

Šaltinis: EK
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Daugumoje ES šalių galvijų supirkimo kaina* mažėja