Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo skerdenų kaina Lietuvoje ir visose ES šalyse, 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., didėjo. Lietuvoje 2020 m. sausio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinėkaina sudarė 188,30 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 54,32 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 185,86 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 39,10 proc. aukštesnė nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau 1,30 proc. žemesnė nei Lietuvoje. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Latvijoje – 57,60 proc. (iki 201,39 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 6,95 proc. didesnė nei Lietuvoje. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 45,80 proc. (iki 183,22 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 2,70 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 19,9 proc. (iki 173,45 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 7,89 proc. žemesnė nei Lietuvoje. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., atitinkamai padidėjo 37,12 proc. (iki 192,09 UER/100 kg skerdenų) ir 40,43 proc. (iki 179,11 EUR/kg skerdenų).

Šaltinis: EK

2020 m. sausio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,32 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą