ES kiaulienos eksportas į trečiąsias šalis stabiliai augo ir 2019 m. buvo eksportuota 4,49 mln. t kiaulienos – 20,3 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. Šiuo laikotarpiu Ispanija užėmė lyderio poziciją ir eksportą padidino 36 proc. (iki 1,11 mln. t). Ispanijos eksporto dalis į trečiąsias šalis sudarė 25 proc. viso ES eksporto į trečiąsias šalis kiekio. Vokietija, kurios eksporto dalis į trečiąsias šalis sudarė 23 proc. viso ES eksporto į trečiąsias šalis kiekio, analizuojamu laikotarpiu eksportavo 1,02 mln. t kiaulienos arba 18 proc. daugiau nei 2018 m. Analizuojamu laikotarpiu Nyderlandai į trečiąsias šalis kiaulienos eksportavo 26 proc. daugiau nei 2018 m., Danija – 22 proc., Prancūzija – 20 proc. 2019 m., palyginti su 2018 m., Lenkija kiaulienos eksportą į trečiąsias šalis sumažino 1 proc. (iki 238 tūkst. t), o Belgija – 40 proc.

Šaltinis: EK

2019 m. ES-28 kiaulienos eksportas į trečiąsias šalis padidėjo 20,3 proc.