Kovo mėn. dėl COVID19 paskelbus karantiną Lietuvoje, iki tol buvusi gana stabili galvijų supirkimo rinka, ėmė keistis. Jau pirmąją karantino savaitę (12 savaitę, palyginti su 11 savaite), kaip ir prognozavo didžiosios Lietuvos galvijų supirkimo įmonės, galvijų supirkimo kaina sumažėjo 6,08 proc., o supirkimo skaičius – 11,12 proc., o antrąją (13 savaitę, palyginti su 11 savaite) atitinkamai – 7,85 proc. ir 29,52 proc. Tačiau trečiąją karantino savaitę (14 savaitę) situacija ėmė stabilizuotis ir galvijų supirkimo kaina, palyginti su 13 savaite, padidėjo 1,48 proc. ir sudarė 237,19 EUR/100 kg skerdenų. Analizuojamu laikotarpiu 5,31 proc. padidėjo ir supirktų galvijų skaičius. Šių metų 14 savaitę, palyginti su praėjusių metų 14 savaite, vidutinė galvijų supirkimo kaina buvo 5,14 proc. mažesnė, o galvijų supirkimas sumažėjo 26,78 proc.

Apžvelgiant situaciją kaimyninėse šalyse Latvijoje bei Lenkijoje, matyti, kad galvijų supirkimo kainos tik prasidėjus karantinui ėmė mažėti ir šiose šalyse, pvz.: 13 šių metų savaitę palyginti su 11 savaite, Latvijoje galvijų supirkimo kaina sumažėjo 9,41 proc., Lenkijoje – 8,28 proc. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ES galvijų supirkimo kaina sumažėjo 3,08 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Galvijų supirkimo kainos ir skaičius Lietuvoje mažėja