2020 m. sausio–birželio mėn. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 18,8 proc. ir sudarė 2,541 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 54,5 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2019 m. sausio–birželio mėn., į ją ES šalys eksportavo 75 proc. daugiau kiaulienos (iš viso 1,600 mln. t). Į Jungtinę Karalystę analizuojamu laikotarpiu ES kiaulienos eksportas sumažėjo 22,5 proc. (iki 395,087 tūkst. t) ir ES kiaulienos eksportas į šią šalį sudarė apie 13,5 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio. Į Japoniją (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 6,6 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2020 m. sausio–birželio mėn. ES kiaulienos eksportas sumažėjo apie 19,2 proc. (iki 194,740 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias š. m. I pusmetį ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos buvo Pietų

Korėja – 3,7 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio, Honkongas – 3,4 proc., Filipinai – 1,9 proc., Vietnamas – 1,6 proc., JAV– 1,6 proc.
2020 m. I pusmetį, palyginti su 2019 m. sausio–birželio mėn., kiaulienos importas į ES šalis padidėjo 17,1 proc. ir sudarė 18,628 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Jungtinė Karalystė – 75,650 tūkst. t (80,2 proc. ES kiaulienos importo kiekio). 2020 m. sausio–birželio mėn. kiaulienos importas į ES šalis labiausiai padidėjo iš šių šalių: Šveicarijos – 22,1 proc., Serbijos – 46,6 proc., Norvegijos – 8,8 proc.

Šaltinis: EK

2020 m. I pusmetį didėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas