Šių metų birželio–rugpjūčio mėn. vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 237,70 EUR/100 skerdenų svorio kg ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 0,93 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 33,867 tūkst. galvijų skerdenų – 1,60 proc. mažiau nei 2019 m. vasarą, tačiau suklasifikuotų skerdenų gamyba sudarė 9,99 tūkst. t ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo 3,26 proc. didesnė. Gamybos augimą nulėmė per metus 4,95 proc. išaugęs vidutinis paskerstų ir suklasifikuotų galvijų skerdenos svoris, kuris sudarė vidutiniškai 295,07 kg.

Šių metų rugpjūčio mėn. vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 237,16 EUR/100 skerdenų svorio kg ir, palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., buvo 1,19 proc. mažesnė.

Šaltiniai: ŽŪIKVC ((LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. vasarą Lietuvoje vidutinė galvijų supirkimo kaina išliko stabili