Šių metų spalio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš augintojų supirko 26,71 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 49,48 proc., avižos – 22,20 proc., pupos – 9,42 proc., žirniai – 6,40 proc., grikiai – 6,25 proc., kvietrugiai – 2,76 proc., rugiai – 1,78 proc., miežiai – 0,52 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, buvo didesnis 65,23 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,14 proc. visų supirktų iš Lietuvos augintojų grūdų. Ekologiškų miežių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 5,83 proc. didesnė nei įprastinių miežių, kvietrugių – 13,39 proc., grikių – 18,14 proc., kviečių –22,78 proc., rugių – 25,41 proc., pupų – 39,73 proc., žirnių – 59,68 proc., avižų – 60,77 proc., kukurūzų – 88,80 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2020 m. spalio mėn., palyginti su praėjusių metų spalio mėn., sumažėjo 6,87 proc. ir sudarė 30,59 tūkst. t. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų kviečių, kurie sudarė 50,17 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiškos pupos sudarė 15,60 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 15,20 proc., žirniai – 12,50 proc., grikiai – 3,48 proc., rugiai – 1,08 proc., kvietrugiai – 0,77 proc., miežiai – 0,16 proc. Ekologiškų grūdų importas šių metų spalio mėn., palyginti su 2019 m. spalio mėn., sumažėjo 66,24 proc. ir sudarė 2,20 tūkst. t.
Analizuojamu laikotarpiu buvo perdirbta tik 464,10 t ekologiškų grūdų. 2020 m. spalio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 90,65 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2020 m. spalio mėn. ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų didėjo