Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2020 m. spalio mėn. sudarė 35 EUR/vnt. ir buvo 33,40 proc. mažesnė nei 2019 m. spalio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – 81 EUR/vnt., Italijoje – 62 EUR/vnt. ir Danijoje – 56 EUR/vnt., o pigiausiai – Nyderlanduose – 14 EUR/vnt., Prancūzijoje – 27 EUR/vnt., Belgijoje ir Ispanijoje po 28 EUR/vnt. 2020 m. spalio mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 47 EUR/vnt. ir buvo 14,90 proc. mažesnė nei 2019 m. spalio mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Nyderlanduose – 67,30 proc. ir Vokietijoje – 50,60 proc., o padidėjo – Vengrijoje (20,10 proc.) ir Švedijoje (20,00 proc.).
Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina iki 3 mėn. amžiaus 2020 m. lapkričio pradžioje siekė 100–120 EUR/vnt., o 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 80–100 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

ES rinkoje paršelių kainos mažėjo