2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 769,207 tūkst. kiaulių – 3,02 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 161,12 EUR/100 kg ir buvo 1,12 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (159,34 EUR/100 kg). Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu reprezentacinė kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 158,68 EUR/100 kg ir buvo 0,27 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 165,82 EUR/100 kg ir buvo 0,68 proc. aukštesnė nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. 2020 m. sausio–spalio mėn. kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Latvijoje (vidutiniškai 165,53 EUR/100 kg), šiek tiek pigiau Estijoje (161,98 EUR/100 kg) ir pigiausiai Lenkijoje (160,63 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu Vokietijoje sudarė 170,02 EUR/100 kg ir, palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 1,77 proc., o Ispanijoje – padidėjo 3,35 proc. (iki 168,37 EUR/100 kg).

2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 119,16 EUR/100 kg – buvo 1,15 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio–spalio mėn. (117,81 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 0,92 proc., antros (106–115 kg) – 1,12 proc., trečios (116–140 kg) – 1,65 proc., o paršavedžių išliko stabili (88,44 EUR/100 kg).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir supirkimo kainos didėjo