2020 m. 53–2021 m. 3 sav. (2020 m. gruodžio 28–2021 m. sausio 24 d.)

*lyginant 2021 m. 3 savaitę su 2021 m. 2 savaite

**lyginant 2021 m. 3 savaitę su 2020 m. 3 savaitę

  • nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 53–2021 m. 3 sav.