Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2020 m. gruodžio mėn. sudarė 35 EUR/vnt. ir buvo 45,10 proc. mažesnė nei 2019 m. gruodžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – 82 EUR/vnt., Italijoje – 55 EUR/vnt. ir Danijoje – 53 EUR/vnt., o pigiausiai – Nyderlanduose (13 EUR/vnt.), Prancūzijoje (25 EUR/vnt.), Belgijoje ir Vokietijoje (po 26 EUR/vnt.). 2020 m. gruodžio mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 47 EUR/vnt. ir buvo 14,20 proc. mažesnė nei 2019 m. gruodžio mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Nyderlanduose – 79,80 proc. ir Belgijoje – 61,80 proc., o padidėjo tik Vengrijoje – 3,5 proc. ir Švedijoje – 11,40 proc.
Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina (iki 3 mėn.) 2021 m. sausio pradžioje siekė 100–130 EUR/vnt., o 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 95–100 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC ((LŽŪMPRIS), EK
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

ES rinkoje mažėjo paršelių kainos