2020 m. sausio–spalio mėn. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 12,1 proc. ir sudarė 5,125 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 53,4 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., į ją ES šalys eksportavo 55,9 proc. kiaulienos daugiau (iš viso 2,735 mln. t). Į Jungtinę Karalystę (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 13,9 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2020 m. sausio–spalio mėn. ES kiaulienos eksportas sumažėjo apie 16,9 proc. (iki 711,84 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2020 m. sausio–spalio mėn. ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos, buvo Japonija – 5,9 proc., Honkongas – 4,2 proc., Pietų Korėja – 3,2 proc. ir Filipinai – 2,3 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio.
2020 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., kiaulienos importas į ES šalis sumažėjo 8,8 proc. ir sudarė 169,36 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laiko-tarpiu buvo Jungtinės Karalystė –137,28 tūkst. t (81,1 proc. nuo ES kiaulienos importo kiekio) ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos eksportas sumažėjo 11,9 proc. 2020 m. sausio– spalio mėn. kiaulienos importas į ES šalis mažėjo iš šių šalių: Naujosios Zelandijos – 40,4 proc., Čilės – 33,4 proc., Tailando – 11,4 proc. ir Kanados – 9,3 proc.

Šaltinis: EK

2020 m. sausio–spalio mėn. didėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas mažėjo