2021 m. 2–5 sav. (2021 m. sausio 11–vasario 07 d.)

*lyginant 2021 m. 5 savaitę su 2021 m. 4 savaite

**lyginant 2021 m. 5 savaitę su 2020 m. 5 savaite

  • nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 2–5 sav.