Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 10,139 tūkst. avių – apie 20,36 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. Iš to skaičiaus 85,48 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai išaugo 76,68 proc. (iki 7,775 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) – 23,32 proc. (iki 2,364 tūkst. vnt.). Praėjusiais metais avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2019 m., padidėjo 16,10 proc. ir sudarė 186,15 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 486,60 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 165,54 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 11,28 proc. ir 17,06 proc. didesnės kainos nei 2019 m.

2020 m. Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos 33 ožkos – tai 19,51 proc. mažiau, palyginti su 2019 m. Visos jos buvo paskerstos Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2020 m. Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimų skaičius