*lyginant 2021 m. sausio mėn. su 2020 m. gruodžio mėn.
**lyginant 2021 m. sausio mėn. su 2020 m. sausio mėn.
***parduota skerdimui
● – konfidenicalūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Vidutinės paukščių ir perinimui skirtų kiaušinių pardavimo kainos Lietuvos paukštininkystės įmonėse ir ūkiuose 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn., EUR/vnt. ir EUR/kg (be PVM)