2021 m. 7–10 sav. (2021 m. vasario 15–kovo 14 d.)

*lyginant 2021 m. 10 savaitę su 9 savaite

**lyginant 2021 m. 10 savaitę su  2020 m. 10 savaite

– nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 7–10 sav.