2020 m. sausio mėn. Europos Sąjungos (toliau – ES) vidutinė didmeninė viščiukų broilerių skerdenų (A kokybės klasės ,,65 proc. viščiukas“) pardavimo kaina sudarė 183,73 ES EUR/100 kg ir buvo 2,02 proc. didesnė nei 2020 m. gruodžio mėn. (180,10 EUR/100 kg) ir 1,8 proc. mažesnė nei prieš metus. Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. sausio mėn. brangiausia vištiena buvo Suomijoje (306,21 EUR/100 kg), Vokietijoje (285,00 EUR/100 kg), Austrijoje (268,72 EUR/100 kg), o pigiausia – Lenkijoje ( 124,5566 EUR/100 kg), Rumunijoje (128,19 EUR/100 kg), Bulgarijoje (134,60 EUR/100 kg) ir Ispanijoje (139,90 EUR/100 kg). 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m. gruodžio mėn., vidutinė didmeninė viščiukų broilerių kaina daugelyje šalių didėjo. Per metus vidutinė didmeninė viščiukų broilerių skerdenų kaina labiausiai padidėjo Italijoje (24,9 proc.), o sumažėjo Čekijoje (18,1 proc.) ir  Ispanijoje (14,4 proc.). 

Lietuvoje parduodama broilerių mėsos kaina 2020 m. sausio mėn. sudarė 142,73 EUR/100 kg, t. y. buvo beveik tokia pati nei praėjusių metų gruodžio mėn. (142,41 EUR/100 kg) ir 3,1 proc. mažesnė nei 2020 m. gruodžio mėn. Lietuvoje parduodamos vištienos paklausa nemažėjo, jos kaina buvo 22,32 proc. žemesnė nei vidutiniškai ES.

Analizuojamu laikotarpiu Latvijoje viščiukų broilerių skerdenų didmeninė pardavimo kaina sudarė (180,92 EUR/100 kg) ir buvo beveik tokia pati kaip 2020 metų gruodžio mėn. (180,65  EUR/100 kg).

                                                                                                                                                Šaltinis: EK   

2021 m. sausio mėn. padidėjo ES vidutinė didmeninė vištienos kaina