*už mėsai auginamus viščiukus broilerius ir kalakutus
** lyginant 2021 m. sausio-vasario mėn. su 2017-2019 m. sausio-vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Vidutinės bendros paukščių augintojų pajamos už parduotus paukščius* 2017-2019 m. sausio-vasario mėn. ir 2021 m. sausio-vasario mėn.