2021 m. 11–14 sav. (2021 m. kovo 15–balandžio 11 d.)

*lyginant 2021 m. 14 savaitę su 13 savaite

**lyginant 2021 m. 14 savaitę su 2020 m. 14 savaite

  • nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 11–14 sav.