Per pirmus keturis šių metų mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 309,413 tūkst. kiaulių – 0,89 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,98 proc. daugiau kiaulių nei 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos, jos sudarė 95,9 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2021 m. sausio–balandžio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 138,97 EUR/100 kg ir buvo 27,24 proc. žemesnė nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (190,99 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė  skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo. Lietuvoje 2021 m. sausio–balandžio mėn. kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 135,79 EUR/100 kg ir buvo 28,05 proc. žemesnė nei 2020 m. analizuojamu laikotarpiu. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 141,73 EUR/100 kg ir buvo 23,89 proc. žemesnė nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau 4,38 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamu laikotarpiu Latvijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 27,25 proc. (iki 141,90 EUR/100 kg skerdenų), Lenkijoje – 26,75 proc. (iki 134,78 EUR/100 kg skerdenų) ir Estijoje – 17,32 proc. (iki 142,00 EUR/100 kg skerdenų). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 138,82 EUR/100 kg ir 153,90 EUR/100 kg skerdenų.

2021 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 101,35 EUR/100 kg – buvo 28,58 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–balandžio mėn. (141,91 EUR/100 kg).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys didėjo, o supirkimo kaina mažėjo