Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2021 m. gegužės mėn. sudarė 53 EUR/vnt. ir buvo 2,1 proc. mažesnė nei 2020 m. gegužės mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – 82 EUR/vnt., Danijoje – 63 EUR/vnt. ir Portugalijoje – 60 EUR/vnt., o pigiausiai – Suomijoje – 39 EUR/vnt. 2021 m. gegužės mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 40 EUR/vnt. ir buvo 29,7 proc. mažesnė nei 2020 m. gegužės mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Italijoje – 31,0 proc., o padidėjo  – Portugalijoje (24,8  proc.), Ispanijoje (24,3 proc.), Belgijoje (16,1 proc.), Nyderlanduose (14,3 proc.).

Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina (iki 3 mėn.) 2021 m. birželio pirmoje pusėje siekė 100–120 EUR/vnt., o 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 95–120 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

ES rinkoje mažėjo paršelių kainos