Per 2021 m. pirmus penkis mėn. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,7 proc. ir sudarė 295,84 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Izraelis, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 8,7 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas į jį padidėjo 32,3 proc. (iki 25,72 tūkst. t). Į Honkongą (į kurią ES galvijienos eksportas sudarė apie 7,4 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) ir į Filipinus (apie 6,9 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) 2021 m. sausio–gegužės mėn. ES galvijienos eksportas didėjo atitinkamai apie 0,6 proc. (iki 21,99 tūkst. t) ir 37,5 proc. (iki 20,49 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu galvijienos eksportas 20,2 proc. buvo sumažintas į Alžyrą (iki 15,11 tūkst. t), Libaną – 20,6 proc. (iki 11,58 tūkst. t) ir į Kanadą 10,7 proc. (iki 6,36 tūkst. t).

2021 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, galvijienos importas į ES šalis sumažėjo 5,9 proc. ir sudarė 84,26 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė mažėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (2021 m. sudarė 38,1 proc. nuo ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija eksportavo į ES 32,12 tūkst. t galvijienos – 3,1 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2021 m. sausio–gegužės mėn. kitos dvi didelės galvijienos tiekėjos, sudarančios apie 21 proc. nuo viso galvijienos importo į ES šalis, buvo Urugvajus ir Argentina. Analizuojamu laikotarpiu Urugvajus eksportą į ES padidino 25,9 proc. (iki 18,26 tūkst. t), o Argentina sumažino 16,6 proc. (iki 17,37 tūkst. t).

Šaltinis: AMI

2021 m. sausio–gegužės mėn. padidėjo ES šalių galvijienos eksportas, o importas – sumažėjo