ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2021 m. liepos mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 3,78 mln. paukščių ir pagaminta 6 705,53 t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius liepos mėn., palyginti su birželio mėn., sumažėjo 0,77 proc. ir buvo 18,12 proc. mažesnis nei prieš metus. Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 3,65 mln. vnt. broilerių – 1,24 proc. mažiau nei birželį ir 19,35 proc. mažiau nei 2020 m. liepos mėn. Kalakutų skerdimai 2021 m. liepos mėn. sudarė 16,140 tūkst. vnt. – 33,68 proc. daugiau nei birželį ir 25,22 proc. daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

Vertinant pagal skerdenų svorį, 2021 m. liepos mėn. buvo pagaminta 6 705,53 t paukštienos – 3,48 proc. mažiau nei birželį ir 18,85 proc. mažiau nei prieš metus. Iš to skaičiaus broilerių skerdenų gamyba 2021 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., sumažėjo 5,66 proc. (iki 6 323,36 t), o, palyginti su 2020 m. liepos mėn., – 20,96 proc. Kalakutų skerdenų gamyba analizuojamu laiko-tarpiu padidėjo 45,71 proc., tačiau buvo 3,0 proc. mažesnė nei prieš metus.

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2021 m. liepos mėn. Lietuvos rinkoje atvėsintų viščiukų broilerių skerdenų buvo parduota 35,29 proc., o krūtinėlių filė – 23,36 proc. mažiau nei birželio mėn. Viščiukų broilerių skerdenų vidutinė didmeninė kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 6,38 proc., o krūtinėlių filė – 1,80 proc. Didmeninių gamintojų kainų didėjimą lėmė ne tik sumažėjusi gamyba, dėl pakilusių energijos ir pašarų kainų didėjusi gamybos savikaina, bet ir pabrangusi importuota produkcija. Remiantis naujausiais statistikos departamento duomenimis, 2021 m. birželį vidutinė importuotos vištienos kaina sudarė 1,71 EUR/kg ir buvo 26,67 proc. aukštesnė nei prieš metus.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), STD

2021 m. liepos mėn. Lietuvos įmonėse sumažėjo paukštienos gamyba ir pardavimas, o pardavimo kainos didėjo