Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 526,641 tūkst. kiaulių – 1,20 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 0,76 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per šių metų septynis mėn. buvo pagaminta 43,27 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 0,18 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2021 m. sausio–liepos mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 143,10 EUR/100 kg ir buvo 17,02 proc. žemesnė nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (172,45 EUR/100 kg). 2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 104,62 EUR/100 kg – buvo 18,16 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–liepos mėn. (127,83 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 17,10 proc., antros (106–115 kg) – 16,57 proc., trečios (116–140 kg) – 20,05 proc., o paršavedžių – 30,69 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 1,20 proc., o supirkimo kainos apie 18 proc.