Šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES–27 šalyse buvo supirkta* 99,16 mln. t žalio pieno – beveik tiek pat, kiek buvo supirkta ir 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Palyginti su 2020 m. atitinkamais mėnesiais, šių metų kovo–birželio mėn. ir rugpjūčio mėn. ES šalyse supirktas žalio pieno kiekis buvo šiek tiek didesnis ir tai kompensavo mažesnį supirkimą sausio–vasario mėn. ir liepos mėn. Žalio pieno supirkimo kiekio sumažėjimui įtakos turėjo mažėjantis melžiamų karvių skaičius ir didėjančios išlaidos pieno ūkiuose. Aukštos pašarų kainos turėjo neigiamos įtakos produktyviai pieno gamybai reikalingų pašarų naudojimui. Pieno gamintojai negalėjo kompensuoti iš dalies blogėjančios pašarų kokybės, dėl to sumažėjo ir žalio pieno gamyba. Nors kai kuriose ES šalyse šių metų sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, žalio pieno supirkimas augo (pvz., Airijoje (+6,2 proc.), Italijoje (+3,3 proc.), Vengrijoje (+6,0 proc.) arba beveik nekito (pvz., Ispanijoje, Lenkijoje, Austrijoje), tačiau  trijose ES šalyse, kur pagaminama daugiausia žalio pieno, žalio pieno supirkimas sumažėjo: Vokietijoje – 1,5 proc. (iki 21,84 mln. t), Prancūzijoje – 1,1 proc. (iki 16,60 mln. t), Nyderlanduose – 1,9 proc. (iki 9,27 mln. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje žalio pieno supirkimas buvo 2,1 proc. mažesnis, Latvijoje – 2,8 proc. didesnis, o Estijoje – išliko beveik nepakitęs.

Vidutinė šių metų sausio–rugpjūčio mėn. ES žalio pieno supirkimo kaina* siekė 355,6 EUR/t (be PVM) ir ji buvo 5,4 proc. didesnė už vidutinę 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. minėtą kainą. Vidutinės analizuojamo laikotarpio žalio pieno supirkimo kainos, palyginti su praėjusių metų atitinkamomis kainomis, buvo didesnės beveik visose ES šalyse, bet daugiausia padidėjo Airijoje (+14,4 proc.), Lietuvoje (+11,6 proc.) ir Maltoje (+11,2 proc.).

*Be Liuksemburgo duomenų

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK, AMI

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalyse žalio pieno supirkimo kiekis beveik nepakito, o vidutinė supirkimo kaina padidėjo apie 5,4 proc.