Analizuojamu laikotarpiu šalies skerdyklose buvo paskersta 600,29 tūkst. kiaulių – 1,95 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 2,12 proc. mažiau kiaulių nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 49,24 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 0,78 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 68,33 proc., E kategorijos – 27,35 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 143,45 EUR/100 kg ir buvo 14,66 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. (168,09 EUR/100 kg).

Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse, išskyrus Švediją, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., mažėjo. Lietuvoje 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ji sudarė 141,86 EUR/100 kg ir buvo 14,67 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 148,51 EUR/100 kg ir buvo 13,44 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje su-mažėjo 14,02 proc. (iki 147,75 EUR/100 kg), Lenkijoje – 15,18 proc. (iki 142,15 EUR/100 kg), Estijoje – 10,93 proc. (iki 147,76 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 145,04 EUR/100 kg (-18,76 proc.) ir 164,51 EUR/100 kg (-3,84 proc.) skerdenų.

Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 104,94 EUR/100 kg – buvo 15,73 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. (124,53 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 14,35 proc., antros (106–115 kg) – 14,30 proc., trečios (116–140 kg) – 17,73 proc., o paršavedžių – 28,40 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kainos mažėjo