2021 m. liepos–rugsėjo mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimai sumažėjo 8,25 proc. ir sudarė 2,868 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 83,51 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Kaip ir įprasta, daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (75,38 proc. nuo bendro paskerstų avių skaičiaus) ir jų skerdimai krito 14,24 proc. (iki 2,162 tūkst. vnt.). Ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) skerdimai padidėjo 16,69 proc. (iki 706 vnt.). Avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 6,59 proc. ir sudarė 54,647 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 555,16 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 197,50 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 10,56 proc. ir 14,77 proc. didesnės kainos nei 2020 m. III ketvirtį.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 20 ožkų ir ožių – 16,67 proc. mažiau, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu. Visi jie buvo paskersti grąžintinais pagrindais.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius