Šių metų sausio – spalio mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 892,19 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, o tai 1,3 proc. (11,05 tūkst. t) daugiau, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per dešimt šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių galvijams ir mišinių kiaulėms gamyba padidėjo atitinkamai 10,5 proc. (26,03 tūkst. t) ir 2,8 proc. (5,11 t). Analizuojamu laikotarpiu 12,1 proc.  (35,29 tūkst. t) sumažėjo lesalų naminiams paukščiams gamyba, tačiau  kačių ir šunų ėdalo bei premiksų gamyba didėjo, atitinkamai 15,6 proc. (12,83 tūkst. t),  10,3 proc. (1,55 tūkst. t) ir 1,8 proc. (86 t). Šių metų sausio – spalio  mėn., lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) gamyba taip pat padidėjo 1,2 proc. (1,55 tūkst. t).

Per dešimt šių metų mėn. buvo parduota 613,43 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 63,4 proc. (389,37 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 27,1 proc. (166,42 tūkst. t) – eksportas į ES šalis ir 9,4 proc. (57,65 tūkst. t) – eksportas į trečiąsias šalis. Lyginant šių metų sausio – spalio mėn. su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai padidėjo 2,4 proc. (14,15 tūkst. t),  o pardavimai vidaus rinkoje – 2,3 proc. (8,81 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu eksportas į ES šalis sumažėjo 16,8 proc. (33,58 tūkst. t), tačiau eksportas į trečiąsias šalis padidėjo beveik tris kartus – 38,88 tūkst. t ( nuo18,77 tūkst. t iki 57,65 tūkst. t).                                                                                                          Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS

Per dešimt šių metų mėnesių pagaminta 892,19 tūkst. t kombinuotųjų pašarų