Lietuvoje 2021 m. sausio–spalio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 135,62 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 14,53 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–spalio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 145,58 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 12,21 proc. žemesnė nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2021 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2020 m. sausio–spalio mėn., didėjo tik Švedijoje – 6,40 proc. (iki 198,11 EUR/100 kg skerdenų), o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Kroatijoje – 17,69 proc. (iki 140,65 EUR/100 kg skerdenų). Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 13,98 proc. (iki 138,18 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 1,88 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 9,51 proc. (iki 146,58 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 8,08 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 13,77 proc. (iki 142,73 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 5,24 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2021 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2020 m. sausio–spalio mėn., atitinkamai sumažėjo 16,39 proc. (iki 142,15 EUR/100 kg skerdenų) ir 5,11 proc. (iki 159,77 EUR/kg skerdenų).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. sausio–spalio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 6,84 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą