Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2021 m. gruodžio mėn. mažėjo beveik visose ES šalyse, išskyrus Prancūziją, Kroatiją, Italiją ir Nyderlandus. Vidutinė ES paršelių kaina spalio mėn. sudarė 32 EUR/vnt. ir buvo 9,6 proc. mažesnė nei 2020 m. gruodžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – po 80 EUR/vnt., Italijoje – po 60 EUR/vnt., Kroatijoje – po 46 EUR/vnt. ir  Danijoje – po 44 EUR/vnt., o pigiausiai – Nyderlanduose – po 14 EUR/vnt. 2021 m. gruodžio mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 39 EUR/vnt. ir buvo 17,2 proc. mažesnė nei 2020 m. gruodžio mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Vengrijoje – 34,7 proc. (iki 25 EUR/vnt.), Ispanijoje – 21,6 proc. (iki 30 EUR/vnt.), o padidėjo  – Italijoje – 8,4 proc. ir Nyderlanduose – 8,1 proc.

Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina (iki 3 mėn.) 2022 m. sausio mėn. pirmoje pusėje siekė 80–90 EUR/vnt., o 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 100–130 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. gruodžio mėn. ES rinkoje mažėjo paršelių kainos