Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2021 m. sudarė 1046,33 tūkst. t
ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo 1,4 proc. arba 14,71 tūkst. t. Kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 2,4  proc. (5,25 tūkst. t), o bendri pardavimai (vidaus, ES ir trečiųjų šalių rinkose) ir pardavimai vidaus rinkoje padidėjo atitinkamai 4,9 proc. (2,37 tūkst. t) ir 4,7 proc. (2,57 tūkst. t). Mišinių galvijams gamyba 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 9,8 proc. (29,39 tūkst. t), o bendri pardavimai  ir pardavimai  vidaus rinkoje atitinkamai 11,8 proc. (20,65 tūkst. t) ir 52,0 proc. (23,67 tūkst. t). Lesalų gamyba analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 10,8 proc. (37,36 tūkst. t), o bendri pardavimai ir pardavimai vidaus rinkoje padidėjo, atitinkamai 2,1 proc. (6,25 tūkst. t) ir 1,3 proc. (3,76 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu,  premiksų gamyba padidėjo 5,47 proc. (314 t), tačiau pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo 9,7 proc. (330 t), o bendri pardavimai – 17,2 proc. (934 t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba taip pat sumažėjo 33,8 proc. (24,05 tūkst. t), o šunų ir kačių ėdalo gamyba augo, atitinkamai 11,0 proc. (2,01 tūkst. t) ir 9,5 proc. (19,76 tūkst. t).

Didžiausią dalį 2021 m. kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė mišiniai galvijams ir lesalai paukščiams, atitinkamai 31,4 proc. (328,81 tūkst. t) ir 29,4 proc. (307,55 tūkst. t). Mišiniai kiaulėms pernai metų kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 21,3 proc. (223,04 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai (KN 10.91.10.39.00), atitinkamai 10,8 proc. (112,98  tūkst. t) ir 4,5 proc. (47,20 tūkst. t), šunų ėdalas – 1,9 proc. (20,4 tūkst. t), premiksai – 0,6 proc. (6,06 tūkst. t).

2021 m. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 739,35 tūkst. t, iš to skaičiaus 64,0 proc. (473,41 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 25,9 proc. (191,74 tūkst. t) ES rinkoje ir 10,0 proc. (74,21 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2020 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje pernai metais padidėjo 5,0 proc. (22,57 tūkst. t), o eksportas į ES šalis sumažėjo 17,5 proc. (40,56 tūkst. t), tačiau 2,5 karto (67,63 tūkst. t) padidėjo eksportas į trečiąsias šalis. Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 3,7 proc. (26,56 tūkst. t)

Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

2021 m. augo mišinių galvijams ir kiaulėms gamyba