Lietuvoje 2021 m. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 131,46 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 13,18 proc. žemesnė nei 2020 m. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 142,99 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 10,71 proc. žemesnė nei 2020 m. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2021 m., palyginti su 2020 m., didėjo tik Švedijoje – 5,62 proc. (iki 198,57 EUR/100 kg skerdenų), o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Kroatijoje – 15,04 proc. (iki 139,8  EUR/100 kg skerdenų). Per metus Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 11,57 proc. (iki 135,65 EUR/100 kg skerdenų), Estijoje – 8,44 proc. (iki 145,41 EUR/100 kg skerdenų), o Latvijoje – 11,54 proc. (iki 139,10 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo  atitinkamai 3,19 proc., 10,61 proc. ir 5,81 proc. aukštesnės kainos nei Lietuvoje. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2021 m., palyginti su 2020 m., atitinkamai sumažėjo 14,01 proc. (iki 139,87 EUR/100 kg skerdenų) ir 6,11 proc. (iki 154,14 EUR/kg skerdenų).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 8,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą