2021 m., palyginti su 2020 m., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 24,67 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų (6 969 vnt.) ir pagaminta 28,00 proc. daugiau galvijienos skerdenų (2 100,95 t). Palyginti su 2019 m., skerdimų skaičius ir galvijienos gamyba padidėjo beveik du kartus. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenos svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 301,47 kg ir buvo 2,67 proc. didesnis nei 2020 m. Praėjusiais metais paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė 4,47 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

2021 m. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina, palyginti su 2020 m., padidėjo 16,88 proc. ir sudarė 144,82 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 14,62 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 13,32 proc. ir sudarė 288,87 EUR/100 kg (be PVM). Tai 19,90 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2021 m. padidėjo