Ekologiškų svogūnų supirkimas 2021 m. IV ketvirtį, palyginti su 2020 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 48,91 proc., bulvių – 27,84 proc., o burokėlių padidėjo 22,45 proc., morkų – 36,42 proc., baltagūžių kopūstų – 60,99 proc. Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų morkų supirkimo šviežiam vartojimui kaina sumažėjo 28,81 proc., burokėlių – 23,53 proc., bulvių – 8,33 proc., o svogūnų padidėjo 17,65 proc., baltagūžių kopūstų – 30,51 proc. 2021 m. IV ketvirtį ekologiškų bulvių supirkimo šviežiam vartojimui kaina sudarė 0,44 EUR/kg, baltagūžių kopūstų – 0,77 EUR/kg, burokėlių – 0,39 EUR/kg, morkų – 0,42 EUR/kg, svogūnų – 0,80 EUR/kg. Ekologiškų morkų supirkimo šviežiam vartojimui kaina praėjusių metų IV ketvirtį buvo didesnė nei įprastinių morkų 55,56 proc., burokėlių – 62,50 proc., bulvių – 62,96 proc., o svogūnų ir baltagūžių kopūstų – daugiau nei du kartus.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų daržovių supirkimo kainos 2021 m. IV ketvirtį buvo didesnės nei įprastinių daržovių