2022 m. I ketvirtį iš Lietuvos pieno gamintojų buvo supirkta 9,47 tūkst. t ekologiško pieno, t. y. 5,89 proc. mažiau nei 2021 m. I ketvirtį. Jis analizuojamu laikotarpiu sudarė 3,09 proc. viso supirkto žalio natūralaus riebumo pieno Lietuvoje. Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2022 m. I ketvirtį buvo 4,30 proc. didesnė nei įprastinio pieno ir sudarė 477,64 EUR/t. Šių metų I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina padidėjo 29,76 proc. Analizuojamu laikotarpiu sertifikuotos įmonės didesnį žalio ekologiško pieno kiekį išvežė į kitas ES šalis negu įvežė į Lietuvą. Vidutinė žalio ekologiško pieno supirkimo iš kitų valstybių kaina 2022 m. I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, padidėjo 35,50 proc., o pardavimo į kitas valstybes – 13,83 proc.

Ekologiškos grietinės gamyba 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 60,29 proc., grietinėlės – 30,05 proc., geriamojo pieno – 24,86 proc., aromatizuoto jogurto – 8,04 proc., o ekologiškos varškės sumažėjo 1,09 proc., rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 2,38 proc., jogurto be priedų – 8,70 proc., šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 69,45 proc., sviesto – 79,55 proc. Analizuojamu laikotarpiu ekologiškas jogurtas be priedų sudarė 48,04 proc. viso pagaminto Lietuvos įmonėse jogurto be priedų, aromatizuotas jogurtas – 15,51 proc., geriamasis pienas – 5,02 proc., varškė – 3,30 proc., grietinė – 1,59 proc., rūgpienis ir kiti rūgštieji gėrimai – 1,01 proc., švieži (nebrandinti arba nekonservuoti) sūriai – 0,54 proc., sviestas – 0,32 proc.

Daugiausia ekologiškų pieno produktų šių metų I ketvirtį buvo parduota vidaus rinkoje: geriamojo pieno – 89,97 proc., aromatizuoto jogurto – 94,04 proc., šviežių (nebrandintų ir nekonservuotų) sūrių – 95,52 proc., grietinės – 97,80 proc., varškės – 98,18 proc., jogurto be priedų – 99,21 proc., o rūgpienis ir kiti rūgštieji gėrimai, sviestas ir grietinėlė buvo parduoti tik Lietuvoje. Sertifikuotose ekologiško pieno perdirbimo įmonėse ekologiškos grietinės pardavimo Lietuvoje kaina 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 5,68 proc., geriamojo pieno – 6,17 proc., šviežių (nebrandintų ir nekonservuotų) sūrių – 9,27 proc., aromatizuoto jogurto – 11,65 proc., grietinėlės – 12,91 proc., varškės – 15,46 proc., jogurto be priedų – 15,55 proc., sviesto – 43,28 proc.

Ekologiškų pieno gaminių pardavimo Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse kainos 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, didėjo: geriamojo pieno (2,5 proc. riebumo) – 17,75 proc., jogurto be priedų – 17,02 proc., aromatizuoto jogurto – 16,81 proc., grietinės – 15,92 proc., varškės (9 proc. riebumo) – 13,14 proc., varškės sūrio (13 proc. riebumo) – 11,39 proc.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2022 m. I ketvirtį padidėjo