2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 290,613 tūkst. kiaulių – 6,08 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 5,38 proc. mažiau nei 2021 m. sausio–balandžio mėn. 2022 m. sausio–balandžio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 150,93 EUR/100 kg ir buvo 8,60 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu (138,97 EUR/100 kg). 2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 110,76 EUR/100 kg – buvo 9,28 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–balandžio mėn. (101,35 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 5,91 proc., antros (106–115 kg) – 5,95 proc., trečios (116–140 kg) – 17,06 proc., o paršavedžių – 3,22 proc.

2022 m. sausio–balandžio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 0,75 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą. Lietuvoje 2022 m. sausio–balandžio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 154,89 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 14,07 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–balandžio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 156,06 EUR/100 kg ir buvo 10,11 proc. aukštesnė nei 2021 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., mažėjo tik Danijoje – 8,80 proc. (iki 135,68 EUR/100 kg), Airijoje – 5,87 (iki 146,48 EUR/100 kg) ir Portugalijoje – 1,38 proc. (iki 163,41 EUR/100 kg), o kitose ES šalyse – didėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Kipre – 29,82 proc. (iki 199,94 EUR/100 kg). Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 14,48 proc. (iki 154,29 EUR/100 kg), Estijoje – 6,80 proc. (iki 151,65 EUR/100 kg), Latvijoje – 6,99 proc. (iki 151,81 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., atitinkamai padidėjo 16,32 proc. (iki 161,47 EUR/100 kg) ir 7,33 proc. (iki 165,19 EUR/kg).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,08 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 9 proc.