Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų šių metų I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 50,56 proc. 2022 m. I pusmetį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 20,639 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 44,14 proc., kviečiai – 33,34 proc., rugiai – 7,07 proc., pupos – 6,11 proc., grikiai – 3,96 proc., žirniai – 2,81 proc., kvietrugiai – 1,56 proc. Ekologiški grūdai sudarė 2,68 proc. visų supirktų 2022 m. I pusmetį grūdų Lietuvoje. Šių metų I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, ekologiškų rapsų supirkimo kaina padidėjo 2,99 proc., avižų – 18,06 proc., pupų – 20,58 proc., grikių – 23,17 proc., lubinų – 24,58 proc., miežių – 29,57 proc., žirnių – 37,15 proc., kviečių – 52,99 proc., kvietrugių – 53,43 proc., kukurūzų – 69,74 proc., rugių – 97,49 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje 2022 m. I pusmetį buvo 2,95 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, avižų – 8,09 proc., rapsų – 14,85 proc., miežių – 16,86 proc., kukurūzų – 17,86 proc., rugių – 18,02 proc., grikių – 20,41 proc., kviečių – 20,45 proc., žirnių – 30,82 proc., lubinų – 35,80 proc., pupų – 38,39 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2022 m. I pusmetį, palyginti 2021 m. atitinkamu pusmečiu, sumažėjo 47,18 proc. ir sudarė 55,776 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 47,64 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 26,04 proc., kukurūzai – 8,32 proc., žirniai – 5,29 proc., pupos – 4,97 proc., rugiai – 3,78 proc., grikiai – 2,84 proc., kvietrugiai – 0,56 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 59,15 proc. ir sudarė 11,945 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kukurūzų, avižų ir kviečių.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 6,464 tūkst. t. 2022 m. birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 7,727 tūkst. t.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas 2022 m. I pusmetį sumažėjo, o kainos padidėjo