Analizuojamu laikotarpiu Lietuva importavo 6,121 tūkst. t galvijienos ir 50,524 tūkst. t kiaulienos, tai atitinkamai 22,85 proc. ir 7,32 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine galvijienos importo šalimi buvo Lenkija, iš kurios importas sudarė apie 72,12 proc. viso Lietuvos galvijienos importo kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., iš jos Lietuva importavo 30,51 proc. daugiau galvijienos. Pagrindine kiaulienos importo šalimi buvo taip pat Lenkija, iš kurios importas sudarė apie 20,11 proc. viso Lietuvos kiaulienos importo kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., iš jos Lietuva importavo 18,61 proc. mažiau kiaulienos.

* galvijiena šviežia arba atšaldyta

** galvijiena sušaldyta

*** kiauliena šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Šaltiniai ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LSD
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo