Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 21,314 tūkst. t galvijienos – 10,64 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pagrindine galvijienos eksporto šalimi buvo Italija, į kurią galvijienos eksportas sudarė apie 14,47 proc. viso Lietuvos galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., į ją Lietuva eksportavo 24,48 proc. daugiau galvijienos.

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva eksportavo 5,334 tūkst. t kiaulienos – 3,76 proc., daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulienos eksporto šalimi buvo Latvija, į kurią eksportas sudarė apie 46,90 proc. viso Lietuvos kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., į ją Lietuva  išvežė 10,68 proc. daugiau kiaulienos.

* galvijiena šviežia arba atšaldyta

** galvijiena sušaldyta

*** kiauliena šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Šaltiniai ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LSD

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos